Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Serveis

Les inversions de la Diputació en la gestió hídrica a favor d’Entitats Locals de la Província d’Alacant es materialitzen, d’una banda, a través d’actuacions directes des de l’Àrea de Cicle Hídric, com ara projectes, direcció d’obres i assessories tècniques realitzades pel personal propi i servicis i subministraments contractats a empreses externes, i d’un altre, a través de convocatòries de subvencions.

En març de 2020 s’aprova la nova Carta de Serveis de Cicle Hídric. En la mateixa s’arrepleguen tant els servicis que es presten, com els compromisos que s’adquirixen enfront dels clients:

CARTA DE SERVEIS
pdf
(Fes clic en la imatge per a descarregar en PDF).