Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Aiguamolls i Manantials

Aiguamolls i Manantials

Els aiguamolls es defineixen com a terres inundades o entollades de forma temporal o permanent, bé sigui amb aigua dolça, salada o salobre, i procedent tant d’aportacions superficials com d’aigües subterrànies. Aquest tipus d’espais tenen un alt valor paisatgístic i ecològic, jugant un paper fonamental en el manteniment de la biodiversitat, ja que són zones habituals de nidificació i pas d’aus migratòries, així com nínxol ecològic de diversos organismes específics d’aquests ambients.

humedales-y-manantiales-01

Actualment, les zones humides més importants a la província d’Alacant són la Marjal de Pego-Oliva, El Fondo d’Elx, les Salines de Santa Pola, i les llacunes salades de la Mata i Torrevella.

Els manantials són zones de descàrrega natural dels aqüífers, i constitueixen elements estratègics per al desenvolupament en zones d’escassa pluviometria, com és la província d’Alacant, on condicionen en molts casos l’aparició de nuclis poblacionals, proporcionen beguda, esplai i medicina a més de possibilitar la implantació d’activitats agrícoles i industrials, fins i tot en àrees allunyades dels cursos dels rius.

humedales-y-manantiales-02

A la província d’Alacant hi ha més de 500 fonts inventariats, sent 150 d’ells significatius. Si bé és cert que alguns d’aquests deus es troben actualment desnaturalitzats per les obres de regulació i la sobreexplotació d’alguns aqüífers, encara són nombrosos els que encara funcionen en règim natural. D’entre les surgències més representatives de la província podem esmentar les Fonts de l’Algar, a la Marina Baixa, la Font de Bolata (Tormos), el Molinar (Alcoi), la Font Major de Sella o la Cova dels Calaveres a Benidoleig.

humedales-y-manantiales-03