Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Compromisos i resultats

Resultats dels indicadors que reflectixen el grau de compliment dels compromisos arreplegats en la carta de Cicle Hídric

En març de 2020 s’aprova la nova Carta de Serveis de l’Àrea de Cicle Hídric. En la mateixa s’arrepleguen tant els serveiss que es presten, com els compromisos que s’adquirixen enfront dels clients, i s’establixen una sèrie d’indicadors per al seu control. Per a l’anualitat 2019, a continuació s’arrepleguen els resultats dels indicadors de l’anterior Carta de Servicis i Compromisos, aprovada en 2015 i vigent durant 2019:

triptico carta compromisos 1
triptico carta compromisos 2

Resultats dels indicadors a 31 de desembre de 2019:

INDICADOR RESULTAT 2019
% de compliment dels terminis d’execució de les actuacions hidràuliques 76,64%
núm. d’assistències tècniques redactades i enviades 7
% d’assessories redactades en el termini previst 85,71%
núm. d’exemplars de publicacions difosos 1.864
núm. de notícies publicades en la pàgina web 28
% de sol·licituds contestades en un termini inferior a 7 dies 100%
% de satisfacció del client respecte de la tramitació i concessió de subvencions 100%
% de satisfacció del client respecte de les obres realitzades 100%
% de satisfacció del client respecte de l’assessorament tècnic rebut 100%
% de satisfacció del client respecte de l’entrega d’informació hidrològica 100%
núm. de seguidors en xarxes socials 5.956 (Facebook)

1.329 (Twitter)

núm. de persones aconseguides per les publicacions 229.666 (Facebook)