Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Compromisos i resultats

Resultats dels indicadors que reflectixen el grau de compliment dels compromisos arreplegats en la carta de Cicle Hídric

L’Àrea de Cicle Hídric edita en l’anualitat 2015 una nova Carta de Servicis i Compromisos. En la mateixa s’arrepleguen tant els servicis que es presten, com els compromisos que s’adquirixen enfront dels clients, i s’establixen una sèrie d’indicadors per al seu control:

triptico carta compromisos 1
triptico carta compromisos 2

Resultats dels indicadors a 31 de desembre de 2017:

INDICADOR RESULTAT 2017
% de compliment dels terminis d’execució de les actuacions hidràuliques 85,71%
núm. d’assistències tècniques redactades i enviades 16
% d’assessories redactades en el termini previst 81,82%
núm. d’exemplars de publicacions difosos 1.682
núm. de notícies publicades en la pàgina web 58
% de sol·licituds contestades en un termini inferior a 7 dies 96,64%
% de satisfacció del client respecte de la tramitació i concessió de subvencions 100%
% de satisfacció del client respecte de les obres realitzades 100%
% de satisfacció del client respecte de l’assessorament tècnic rebut 100%
% de satisfacció del client respecte de l’entrega d’informació hidrològica 100%
núm. de seguidors en xarxes socials 4.574 (Facebook)

966 (Twitter)

núm. de persones aconseguides per les publicacions 358.999 (Facebook)