Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Presentació

Àrea d’Aigua. Cicle Hídric

La Diputació d’Alacant, a través de la seua Àrea de Cicle Hídric, s’ocupa de caracteritzar la situació dels recursos hídrics provincials i donar assessorament tècnic a les administracions locals, així com de construir infraestructures hidràuliques que proporcionen servici als municipis, com correspon al paper de la Institució Provincial com “Ajuntament d’Ajuntaments”.

INFRAESTRUCTURA I MITJANS

L’Àrea de Cicle Hídric compta amb un personal altament qualificat, que disposa del material tècnic necessari per al treball de camp i de gabinet. Cal destacar el sistema de telecontrol, que permet monitoritzar via Internet, i en temps real des de les instal·lacions de Diputació, el funcionament de les infraestructures hidràuliques controlades en els municipis provincials.

Les dades obtinguts a través de sistema de telecontrol, així com tota la informació general hidrològica que s’obté en l’activitat de l’Àrea, s’emmagatzemen en la Base de Dades d’Aigües de Diputació, a la qual es pot accedir des de qualsevol punt gràcies a Internet.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

La política hídrica en l’àmbit provincial s’establix entorn de dos objectius fonamentals:

– L’aprofitament dels recursos hídrics propis.

– L’òptima gestió del recurs en l’àmbit municipal i provincial.

A fi d’aconseguir estos objectius, des de l’Àrea de Cicle Hídric es promouen una sèrie d’inversions dirigides a finançar d’iniciatives, estudis, projectes i obres, agrupats genèricament en 5 línies d’actuació.

DESCARREGAR PDF