Àrea de Cicle Hídric

Diputación de Alicante

Climatologia

Climatologia

La província d’Alacant se situa en el context climàtic mediterrani, i presenta regions subhumides (al terç septentrional) i semiàrides (a la resta del territori). L’índex d’insolació és elevada (unes 2800 hores / any) i la influència marítima actua com a regulador tèrmic.

La complexa i accidentada orografia provincial, juntament amb el grau d’exposició marítima, condicionen la distribució de les precipitacions, donant lloc a dues àrees climàtiques principals:

  • La septentrional, amb precipitacions que poden superar els 1000 mm/any, lligades en general a curts períodes de pluges molt intenses.
  • La centremeridional, caracteritzada per un ambient semiàrid a sotavent de les borrasques, amb valors mitjans de precipitació inferiors a 300 mm/any.

En ambdues zones , els períodes de pluges solen concentrar-se en esdeveniments molt intensos , generalment a la tardor , que poden ocasionar importants avingudes . Es donen casos de xàfecs d’excepcional intensitat que , en l’interval d’unes poques hores , excedeixen i fins i tot dupliquen el volum mitjà anual recollit en els diferents observatoris .

Els contrastos tèrmics són notoris a la província . La distribució de les temperatures està condicionada per la latitud , la topografia i la proximitat al mar. Les temperatures mínimes es registren a la zona de la Alcoià i l’Alt Vinalopó (àrees muntanyoses i terres interiors més continentalitzades) , mentre que a la zona costanera entre Torrevieja i Benidorm les temperatures mitjanes són les més elevades de la província .

Al costat dels episodis d’avinguda , el clima alacantí es caracteritza per la freqüència amb què es presenten les sequeres . En comparar les mitjanes anuals de precipitació i evapotranspiració s’observa un marcat dèficit hídric que arriba al seu màxim cap al sud de la província i disminueix de forma progressiva cap al nord . Aquest balanç és indicatiu d’un procés de aridificació ambiental que afecta prop d’un 75 % de la superfície provincial , i que es tradueix en una disminució del desenvolupament biològic i un augment en la demanda d’aigua per a la producció agrícola .

climatologia-01